Jouw talenten en je (toekomstige) baan. 
Talent geeft weer wat jouw bijzondere kwaliteiten zijn voor een bepaald vak, werkzaamheden of uitingen. Talent kan naast goed zingen of goed schrijven ook iets zijn als goed met mensen omgaan, analytisch denken, goed spreken of goed luisteren. Talent is datgene waar jij goed in bent, je makkelijk afgaat en je in kunt zetten in je (toekomstige) baan.
Wanneer je verlangt naar een andere baan, naar ander werk, en ook succesvol die nieuwe baan wilt bemachtigen, is het belangrijk dat je zelfkennis hebt. Dat je je sterke en zwakke punten kent. Je kunt er mee aangeven waarom jij zo geschikt bent voor die ene baan.

Durf jezelf in de spiegel aan te kijken en dan de vragen te stellen:

Wie ben ik?
Wat kan ik?
Waar ben ik goed in?
Wat wil ik?

Regelmatig gebruik ik de Talent Motivatie Analyse (TMA) als instrument voor onderzoek naar iemands talenten en competenties.

Wat kan TMA voor jou betekenen?
Uitgangspunt bij dit onderzoek is dat jij het beste tot je recht komt en optimaal functioneert op de competenties die bij jouw het sterkst aanwezig zijn en daarmee het dichts bij jouw talenten liggen. Inzicht in het volledige competentieprofiel is het fundament die kan dienen als leidraad voor jouw ontwikkeling in werk en loopbaan. TMA hanteert een positieve benadering door zich te richten op jouw intrinsieke motivatie en jouw ontwikkelbaarheid van competenties.

TMA is een grondig ontwikkeld instrument waarbij wetenschappelijke inzichten en praktische uitvoerbaarheid mooi zijn samengebracht in een veelzijdig en toegankelijk instrument voor loopbaanontwikkeling. De TMA voorziet in het maken van een gedegen analyse  van jouw talenten,  competenties en drijfveren die daaraan ten grondslag liggen.

Bij de TMA is de basisgedachte dat de drijfveer (een behoefte) de onderliggende motivatie is bij ieder mens om natuurlijke sterktes (talent) in te zetten. Samen levert dit voorkeursgedrag op in de vorm van gedragsvaardigheden (competentie). Voorkeursgedrag is “dat wat je het liefste doet”, een optelsom van drijfveer + talent.